Årgång 3 nr 1 2002

Själen möter anden s.3

Redaktionen

Den alkemiska innebörden av mötet mellan hjort och enhörning

 

Bortom ord och rökelse s.4

Willigis Jäger

Om mystikens väsen

 

Det nya vinet s.9

Marianne Blom

Om gudsbildens utveckling

 

Att drömma en mardröm s.13

Ingela Romare

Symbolisk betraktelse av händelserna den 11 september 2001

 

Det ondas arketyp s.15

Otto von Friesen

Jung och nazismen

 

Stagnelius och Jung – romantiska tvillingsjälar? s.19

Märit Andersson Naef

Nyromantiken som föregångare till djuppsykologin

 

När dikten uttyder läsaren s.24

Eva Nordquist

Ella Hillbäcks poesi och tillblivelsens fortsättning

 

Dikter s.25

Ella Hillbäck

5 dikter

 

En modernismens hero s.30

Christina Oldfelt-Ekéus

Recension av Mamma och meningen med livet av Irvin D. Yalom

 

Att bejaka barnet i analysen s.33

Anders Löfström

Anmälan av Jungian Psychotherapy & Contemporary Infant Research – Basic Patterns of Emotional Exchange

 

Att bejaka barnet i verkligheten s.38

Anders Löfström

Anmälan av Dream Child – Creation and New Life in Pregnant Women av R. Abt, I. Bosch & V. MacKrell

 

Gud och big bang s.42

Marianne Blom

Anmälan av God & The Big Bang. Discovering Harmony Between Science & Spirituality av Daniel C Matt

 

Den andlige Jung s.44

Märit Andersson Naef

Anmälan av Den andlige Jung. En introduktion av Vivianne Crowley

 

Vredens klargörande kraft s.46

Gerlinde Krüger von Friesen

Anmälan av Vredens kraft hos mig själv och andra av Verena Kast

 

Mitt liv som gran s.48

Marianne Blom

Kolumn

Coniunctio årgång 3 nr 1 2002

Innehåll