Årgång 4 Nr 2 2003

Den uppståndne Kristus s.3

Marianne Blom

Uppståndelsen som alkemisk process

 

Guds förening med själen s.4

Dag Hammarskjöld

Ur Vägmärken

 

Att förbli i centrum s.5

KG Hammar

Om Gud som subjekt

 

Sandheden ere en glaede s.7

Sören Giversen

Om gnosticismen

 

C G Jung och den heliga Birgitta s.13

Ruth Rajamaa

Om ”förståelsens psykologi”

 

En ganske alminnelig påfugl s.18

Siri Ness

Påfågeln som symbol

 

R.S. Thomas tvivlaren s.28

Otto von Friesen

Om poeten R. S. Thomas

 

R.S. Thomas s.29

Nio dikter i översättning av Otto von Friesen

 

Själasörjaren vid stupstocken s.34

Marianne Blom

Intervju med Göran Bergstrand

 

Jung möter Joyce s.37

Malena Ivarsson

Om mötet Jung och James Joyce

 

Om konst och arketyper s.41

Ingela Romare

Om konstens uppgift

 

Freud, Jung och sexualiteten s.43

Malena Ivarsson

Recension av Sexualiteten av Sigmund Freud

 

Oidipus – har arketypen ett komplex? s.46

Anders Löfström

Recension av Oidipus – Komplexets Arketyp av Erel Shalit

 

Brev från Jona s.48

Marianne Blom

Kolumn

Coniunctio årgång 4 nr 1 2003

Innehåll