Årgång_1_2000

Att bära motsatserna s.3

Otto von Friesen

Om begreppet coniunctio

 

 

Kvinnan i trädgården s.4

Ingela Romare

Porträtt av Sonja Marjasch, junganalytiker, Zürich

 

 

Arkitektens arketyp s.8

Olof Ribbing

Daedalus som hantverkets arketyp

 

 

Själens fria resa s.13

Agneta Sofiadotter

Bildterapi för svårt sjuka barn

 

 

Om att förlåta borgerlighetens flickhustrur s.18

Eva Björkander Mannheimer

Moderskapets frånvaro i Nya Testamentet

 

 

Esséerna och kristendomens rötter s.22

Peter Norrthon

Esséerna som kristendomens pionjärer

 

 

Millenarismen s.26

Mats Winther

Det nya millenniet och de yttersta tingen

Coniunctio årgång 1:2000

Innehåll