Årsbok 2008

Årsbok 2008

Innehåll

När mitt liv blev mitt s.3

Jungs utforskande av medvetandet och det omedvetna i biografin ”Mitt liv”

Agneta Pleijel

 

Varje människa behöver öppna en väg inåt sig själv s.15

Hur det kom sig att jag kom att fördjupa mig inom den analytiska psykologin

Gunilla Midbøe

 

Guldkant eller livets sanna ansikte s.27

Om att vilja ha ett eget liv

Marianna Agetorp

 

I kompleksets grep - og symbolenes betydning s.37

Symbolernas funktion i arbetet med komplexen

Astri Hognestad

 

Om att intervjua Astri Hognestad s.49

Astri Hognestads syn på drömmarnas betydelse

Gordon Harris

 

Med egen röst – Helen M. Luke s.55

Om Helen M. Luke och det symboliska livet

Berit Rexmo

 

Om spänningen mellan Islam och Västvärlden s.69

Det ofrånkomliga sambandet mellan det som händer i världen och det som händer inom oss

Gérard Lartaud

 

Tystnaden är utrotningshotad s.85

Att lära sig lyssna till det inre

Cecilia Gelland

 

Medea – svartsjuka och hämndlystnad s.93

Om att skapa en värld där det råder gemenskap mellan man och kvinna, mellan den maskulina och feminina principen?

Bea Hoffmann-Müller

 

Tre dikter s.135

César Vallejo

 

Poeten som alkemist s.144

Om César Valejos medvetandeskapande poesi

Otto von Friesen

 

Jung i Sverige s.151

Om varför CG Jungs idéer har haft svårt att slå igenom i Sverige.

Suzanne Gieser

 

Sverige möter Jung s.169

Hur CG Jungs inflytande i Sverige formades

Ruth Rajamaa

 

Barndrömmar undersökta s.189

Om barns drömmars betydelse

Johan Thelander