Göteborg 2

Lördag 23/2

Carl-Göran Ekerwald

Om Bildning


Människor och djur förenas av att de kan "undervisas av sina organ". Men människorna har fördelen av att i sin tur kunna undervisa organen. (Goethe)


Vi kan, med andra ord, bilda oss själva. Men till det krävs en förmåga att kunna värdera jagets handlingar, och den kan erövras med hjälp av en motröst. Somliga kallar den samvetet, andra säger själen, Freud (Jung, red.anm.), "det omedvetna". Goethe säger "det kära, osynliga ting som leder och undervisar mig".


I samma stund människan blivit medveten om denna inre dialog kommer hon att kunna betrakta sig själv, dels som det unikum hon utgör, dels som en varelse i relation till andra.

Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins plats 1b

Tid: 14.00 – 16.30

Kostnad: 50 kr/ 100 kr för icke medlem.

Förtäring: 20 kr
.