Göteborg 2

lördag 12 oktober  i samarbete med Sensus

Thorbjörn Carlsten

Buddhismens svar på Gud

Läran om trikāya (tre kroppar) som teologi om det gudomliga

 

Plats: Sensus lokaler, Drottninggatan 30

Tid: 14.00 – 16.30

Kostnad: 50 kr/ 100 kr för icke medlem.

Förtäring: 20 kr

OBS! Kom i god tid då entrédörren låses.

 

En vanlig uppfattning om buddhismen är att den egentligen inte är någon religion eftersom man inte tror på Gud. När man sedan besöker ett buddhistiskt tempel och möter bedjande människor, bilder av olika gudomar, lyssnar till utläggningar om andliga krafter och hinsides världar – då kan man bli minst sagt förbryllad. Men faktum är att buddhismen är ingen ateism, men ej heller teism. Vi talar hellre om ”icke-teism” eller ”bortom-teism”. Här är det gudomliga tolkat som en närvaro som genomtränger allt liv och som vi alla har delaktighet i. Det finns många beröringspunkter mellan buddhism och den kristna medeltida mystiken. Detta visade också C G Jung som skrivit flera förord och åtskilliga kommentarer i buddhistisk litteratur. I buddhistiskt tänkande fann han mycket material att använda i den Analytiska psykologin. 

I detta föredrag skall vi titta närmare på en teologi inom māhāyāna-buddhismen som utformades på 200-talet där det gudomliga beskrivs och förklaras. Trikāya-läran antas till och med ha stått som inspirerande förebild för senare kristet tänkande om Treenigheten om än kanske inte helt och rätt begripen. Föredraget inleds med en introduktion till buddhistiskt tänkande om medvetandets natur och förhållandet mellan psyke och kropp, ande och materia. 


Thorbjörn Carlsten är teolog och zenbuddhistisk lärare, vigd till präst i både japansk buddhism och anglikansk kristendom. Thorbjörn är verksam inom buddhist-kristen dialog och har under många år också skrivit, föreläst och haft kurser i jungiansk psykologi. Till vardags arbetar han inom folkbildningen och bor med familj i Bromma. 

 .