Göteborg 3

C G Jungföreningen i Göteborg

Lördag 16 november i samarbete med Sensus

 

Johanna Smedberg

Myten om Modern - en Jungiansk arketypsanalys

 

Plats: Sensus lokaler, Drottninggatan 30

Tid: 14.00 – 16.30 Förtäring: 20 kr

Kostnad: 50 kr/ 100 kr för icke medlemmar

OBS! Kom i god tid då entrédörren låses


Med utgångspunkt i arketypen ”Den stora Modern” utforskar Johanna Smedberg den grekiska myten om Persefone och dess innebörd för beskrivning av kvinnorollen i olika tidsskeden av livet. Hon kommer därvid in på viktiga Jungianska begrepp som individuationen, skuggan och animus/anima.


Johanna Smedberg, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet