Göteborg 4

C G Jungföreningen Göteborg

Lördag 7 december i samarbete med Sensus

Ulrika Knutson

Om Emilia Fogelklou

 

Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins plats 1b

Tid: 14.00 – 16.30

Kostnad: 50 kr/ 100 kr för icke medlem.

Förtäring: 20 kr


  Emilia Fogelklou (1878-1972) var teolog, lärare, författare, föreläsare, kväkare och mystiker. "Ett försummat geni", tyckte hennes vän kritikern Klara Johanson.

Hon var pionjär på många områden, som Sveriges första kvinnliga teologie kandidat och teologie hedersdoktor. Hon var också god vän med Elin Wägner, och medverkade flitigt som föreläsare på Kvinnliga medborgarskolan Fogelstad.  Fogelklou var drivande i den lilla grupp som först bildade vännernas, kväkarnas, samfund i Sverige.

  Den alltid uppvarvade Sven Stolpe utnämnde Emilia till "Sveriges enda helgon" och jämförde henne förtjust med en "skånsk mager trämadonna: skolad i askes, lyssnande, bön, tålamod, försakelse."

Denna vackra bild är alldeles för passiv. Den måste kompletteras med humor, självironi, social kritik och handlingskraft. Emilia Fogelklou var alltid strävsamt verksam i världen.

 Just denna paradox attraherar Lundafilosofen Hans Larsson när han porträtterar Fogelklou i Ord och Bild 1935: "Det bör inskärpas att Emilia Fogelklou är och förblir en innerligt varm kristen. Men hon vill ha det världsliga med."

 

Ulrika Knutson är journalist och kritiker. Hon medverkar bl.a. i P1:s Godmorgon, världen! Göteborgs-Posten och Expressen. Hon är hedersdoktor vid Göteborgs universitet, och tidigare ordförande i Publicistklubben. Publ: "Kvinnor på gränsen till genombrott - grupporträtt av tidevarvets kvinnor" (2004). "Emilia Fogelklou. Sökare, stigfinnare." Texter i urval med introduktioner (2009). Arbetar på en bok om "Den besvärliga Elin Wägner"