C G Jungföreningen Göteborg

Välkommen till C G Jungföreningen i Göteborg!


Vi är en idéell vänförening till Svenska C G Jungstiftelsen som tillsammans med vår systerförening Jungvännerna i Stockholm, verkar för att främja arbetet med och sprida kunskap om analyisk psykologi och besläktade ämnen. Det sker genom föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar. Vår verksamhet håller oftast till i Sensus lokaler på Drottninggatan 30 och i Göteborgs Litteraturhus.


Program hösten 2019Vi vill tacka Johanna Smedberg för ett levande och uppskattat föredrag 16/11 kring myten om Persefone och en arketypsanalys av denna.

Här adressen till hennes uppsats från 2018 som hon byggt föredraget på:


http://hdl.handle.net/2077/57382