C G Jungföreningen Göteborg

Välkommen till C G Jungföreningen i Göteborg!

 

Vi är en förening som i samarbete med Jungstiftelsen och vår systerförening i Stockholm, verkar för att sprida C G Jungs teorier och skrifter.

 

Det sker genom föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar. Vår verksamhet håller oftast till i Sensus Lokaler på Drottningggatan 30.

 

I vår tid är C G Jungs teorier mer aktuella än någonsin när samhället blivit allt mer egoistiskt, ytligt och kortsiktigt på bekostnad av mänsklig mognad, medkänsla och insikt.

 

Nu är vårens program klart!