Program Göteborg hösten 2017

Programmet under våren 2019


Tema:  BildningLördag 2 februari

Synnöve Meréus 

En personlig betraktelse över mitt möte med Carl Gustav Jung och Rudolf Steiner.


Synnöve Meréus har varit mångårig medarbetare vid Vidarkliniken i Järna som antroposofisk terapeut, är skulptör och numera också medlem av styrelsen i C G Jungföreningen i Göteborg.


13/3 Årsmöte


Samkväm och samtal efter mötet
Lördag 23/2

Carl-Göran Ekerwald

Om Bildning


Människor och djur förenas av att de kan "undervisas av sina organ". Men människorna har fördelen av att i sin tur kunna undervisa organen. (Goethe)


Lördag 30/3

Suzanne Gieser

Kan vi se tecken på en medvetandehöjning i vår tid?

Vi lever i en extrem tid av anpassning till allt mer globala system. Och man kan få intrycket att det inte finns något man kan göra. Men de principer som Jung en gång formulerade är fortfarande giltiga, som jag ser det.

Lördag 27/4

Bengt Inghammar

Om Gudsbilder

Mer information kommer.