Medlemskap Stockholm

Medlemskap innebär att man stödjer verksamheten och erhåller rabatter på föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar,

 

 

Medlemsavgift 200 kr/år, studerande och arbetslösa 100 kr/år, par 300 kr/år

 

 

Avgiften betalas till föreningens Plusgiro: 831 13 52-2