Jungvännerna i Stockholm

Jungvännerna i Stockholm

Program hösten 2019

Lördag 28 september

Helvetet - en plats på jorden?

Samtal med Malena Ivarsson, Gunnar Bjerkli och Suzanne Gieser

Alla har vi säkert varit där, ändå kan ingen tala om var det ligger. Helvetet, är det en plats eller ett sinnestillstånd? Många ursprungskulturer har en förställning om en plats som är absolut tom, och där hettan eller kylan är total. I kristendomen har Helvetet, straffen, djävlarna och den yttersta domen också spelat en viktig roll för att få människor att bekänna sig till läran.Lördag 23 november

Jungs föreläsningar och inflytande i USA

Seminarium med Suzanne Gieser


Jungs föreläsningar om kvantfysikern Wolfgang Paulis drömmar 1936 och 1937 i USA utkommer i ny bok under hösten. Boken inleds med en historisk överblick av dagens föredragshållare Suzanne Gieser.

.


Lördag 26 oktober

The Neuroscience of the Numinous:

Towards a Psychophysiological Understanding of Transcendence

Föreläsning med Mitchell Smolkin, jungiansk analytikerJung began his career studying the neurophysiology of dissociation in the now famous word association experiments. With these observations, he and his colleagues anticipated a vast field of research focused on the complex inner workings on the human being’s capacity to regulate affect. This system is now seen as crucial to be able to maintain focus, embody and put language to emotions, and most crucially, to maintain interpersonal relationships.