Jungvännerna i Stockholm

 

Jungvännerna i Stockholm

Program våren 2018

Lördag 10 mars kl 14 - 16.30

Moderna Arketyper

Seminarium med Suzanne Gieser, fil dr och leg psykoterapeut

CG Jung är kanske allra mest känd för sitt begrepp arketyper. Det går inte att svara på frågan ”hur många arketyper finns det?”, däremot uppträder vissa arketypiska teman och gestalter i alla mänskliga kulturer. Några av dem är välkända inom den jungianska världen: ego, skuggan, anima/animus, den stora modern, den vise mannen och Självet.

Hur kan vi känna igen arketypiska teman idag?

Fredag 21 september - söndag 23 september

Möte med självet

En meditativ process i vacker miljö

Helgseminarium med Suzanne Gieser och Malena Ivarsson

Välkomna till en helg på Frötuna i norra Uppland!

Vi kommer att arbeta med processer där vi får kontakt med aspekter hos oss själva som ligger bortom våra medvetna tankar och känslor. När vi kört fast i våra tankegångar i någon viktig fråga kan vi lyssna till vad Självet säger oss, på ett annat språk än vi är vana vid.

Suzanne Gieser leder tillsammans med Malena Ivarsson helgen, som innefattar både meditation av olika slag, skogspromenader, och kreativa övningar. Malena bjuder också in till en dialog om hur de bibliska texterna med ett jungianskt perspektiv kan läsas som nycklar till visdom.

Läs mer

Lördag 10 februari kl 14 - 16.30

Jung och Neumann

deras karaktärer och relation

Seminarium med Jens Windeleff, grafolog, barnteckningsanalytiker,

I CHING- översättare och solenergiingenjör.

 

C.G. Jung fick två betydande efterföljare: Erich Neumann och Marie-Louise von Franz. De var bägge typologiskt introverta tanketyper, men Neumanns relation till Jung och senare jungianerna i Zürich tog en särskild vändning, då han som ung begåvad elev kritiserade Jungs syn på den judiska mentaliteten. Men Jung hade lärt av sin egen uppgörelse med Freud och accepterade den unge rebellen med respekt.

 

Lördag 14 april kl 13.00 - 13.45

Årsmöte

därefter kl 13.00 - 13.45

 

Jubileumsfest med tema

Hur tolkar vi tecknen i vår tid?

Upplever vi en ny medvetandehöjning?

Föreningen fyller tjugofem år, och det firar vi med att bjuda in till en eftermiddag med såväl lekamlig som själslig spis.

 

Vi bjuder på en buffé, och medan vi äter lyssnar vi till tre personliga miniföredrag av medlemmar i föreningen, med reflektioner kring festens tema. Därefter samtalar vi kring borden och utvecklar våra tankegångar tillsammans.

 

Läs mer

I Ching

Eftermiddagsseminarium med Malena Ivarsson

 

Malena bjuder in till ett seminarium där vi får möjlighet att ställa frågor till I Ching, den kinesiska orakeltekniken.

Läs mer