Jungvännerna i Stockholm

 

Jungvännerna i Stockholm

Program hösten 2017

Lördag 30 september kl 14 - 16.30

Den synliga världen och den dolda

- tankar utifrån psykoterapi, fenomenologi, shamanism och Jung

Seminarium med Tomas Videgård

Enligt shamanismen finns dels vår vanliga, synliga värld som alla har tillgång till, dels en parallell värld - den dolda världen - som bara kan nås av några få. Det som gör en shaman till shaman är att hen kan färdas i den dolda världen. Likheter finns mellan schamaner och psykoterapeuter. Terapeuter med dynamisk inriktning söker förstå och tolka den dolda världen, fast vi kallar den det omedvetna.

Lördag 21 oktober kl 14 - 16.30

Alene

ett rom for endring og undring

Seminarium med Astri Hognestad

Alle har en historie om det å være alene. Det kan dreie seg om både gode og smertefulle erfaringer i oppveksten eller senere i livet. Mange situasjoner i livet krever at vi er alene. I de fleste overganger i livet må vi ta valg alene, vi må gi slipp alene, vi begir oss inn i nye livsområder alene, vi forlater mennesker, og vi blir forlatt. Mange føler seg alene hele livet, selv om de lever sammen med et annet menneske. Om man lever frivillig eller ufrivillig alene eller er alene av andre grunner, vil følelsene variere fra dyp ensomhet, skam og tomhet til et sterkt ønske og behov for å finne ro.

 

Lördag 25 november kl 14-16.30

The Elliptical Dialogue

A communications model for psychotherapy

Seminarium med Gunilla Midbøe

Det här är titeln på min nya bok som jag presenterar i seminariet.

Jag kommer att berätta om mina olika drivkrafter bakom bokens tillkomst och ge en översikt av innehållet.

Först presenterar jag den elliptiska dialogen som tankemönster och modell för det psykoterapeutiska samtalet och hur den kan bli synlig i ett Jungianskt psykoanalytiskt arbete. Slutligen för att den elliptiska dialogen ska bli verksam behöver den också ske i ett sammanhang och genom språket. De uttalade såväl som de outtalade orden är centrala.

 

Läs mer