Jungvännerna i Stockholm

Jungvännerna i Stockholm

Program våren 2018

Lördag 27 oktobers kl 14 - 16.30

”I don’t believe, I know”

Så svarade Jung i en intervju med BBC på frågan om han tror på Gud.

Men vilken Gud? Vi bjuder in till ett samtal om Gudsbilder.

Thorbjörn Carlsten, Malena Ivarsson och Tomas Videgård inleder.

Evigheten och Oändligheten. Omöjligt för vår hjärna att fatta, och ändå har människan i alla tider, i en känsla av att det finns något större än vad vi kan uppfatta, försökt skapa konkreta bilder och föreställningar om det obegripliga.

Våra gudar har det gemensamt att de är odödliga och kan röra sig fritt genom rummet, och representerar på så sätt Evigheten och Oändligheten. I övrigt skiljer mycket dem åt. Straffande, grymma, utlevande, ohämmat egoistiska, eller visa, kärleksfulla och fridsamma.

Efter ett kort avsnitt ur BBC-intervjun kommer tre kortföredrag på tio minuter att belysa och inbjuda till diskussion av våra olika Gudsbilder.

Vi bjuder på lätt förtäring. Mellan och efter föredragen äter och samtalar vi kring borden. Moderator är Leif Stenberg.

Lördag 24 november kl 14 - 16.30

The Elliptical Dialogue

A communications model for psychotherapy

Seminarium med Gunilla Midbøe

 

Det här är titeln på min nya bok som jag presenterar i seminariet.

Jag kommer att berätta om mina olika drivkrafter bakom bokens tillkomst och ge en översikt av innehållet.