Stockholm 1Vi samtalar med tre personer kring olika aspekter av helvetet och djävulen.


Malena Ivarsson, klin.Sexolog:


Några citat från CG Jung.s The Red Book om helvetet:”This was my twenty-fifth night in the desert. This is how long it took my soul to awaken from a shadowy being to her own life, until she could approach me as a free-standing being separate from me” Ett annat citat jag tycker är värt att fundera över är:” The surest way to go to hell is to avoid going to hell.”


Gunnar Bjerkli, präst Svenska kyrkan:


Några personliga tankar kring Helvetet som begrepp i en evangelisk-luthersk kontext och förkunnelse.


Suzanne Gieser fil dr, leg psykoterapeut:


Djävulen är en personifikation av ondskan och som symbol en intressant spegel av mänsklig psykologi. Vi hittar flera olika definitioner av djävulen hos Jung. En är att djävulen representerar en psykisk funktion som ryckts loss ur helheten och tagit över och dominerar människan på ett ensidigt sätt. På seminariet kommer vi titta på några olika aspekter av djävulsföreställningar.


Moderator: Anna-Brita Krakenberger

Helvetet - en plats på jorden?

Samtal med Malena Ivarsson, Gunnar Bjerkli och Suzanne Gieser


Alla har vi säkert varit där, ändå kan ingen tala om var det ligger. Helvetet, är det en plats eller ett sinnestillstånd? Många ursprungskulturer har en förställning om en plats som är absolut tom, och där hettan eller kylan är total. I kristendomen har Helvetet, straffen, djävlarna och den yttersta domen också spelat en viktig roll för att få människor att bekänna sig till läran.


Tid:              Lördag 28 september 2019 kl. 14.00 – 16.30
Plats:           Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39
Kostnad:     120:- (icke medlemmar 180:-) inklusive lätt förtäring
Anmälan:     Ingen förhandsanmälan

Tid:            Lördag 10nfebruari 2018 kl. 14.00 – 16.30

Plats:         Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39 OBS! ny adress!

Kostnad:   100:- (icke medlemmar 150:-)

Anmälan:   Ingen förhandsanmälan