Stockholm 1

 

Den synliga världen och den dolda

tankar utifrån psykoterapi, fenomenologi, shamanism och Jung

Seminarium med Tomas Videgård, leg psykoterapeut

 

Enligt shamanismen finns dels vår vanliga, synliga värld som alla har tillgång till, dels en parallell värld - den dolda världen - som bara kan nås av några få. Det som gör en shaman till shaman är att hen kan färdas i den dolda världen. Likheter finns mellan schamaner och psykoterapeuter. Terapeuter med dynamisk inriktning söker förstå och tolka den dolda världen, fast vi kallar den det omedvetna. Vi söker orsaken till psykiska symtom, drömmar, felhandlingar, ångest m.m. i omedvetna tankar och känslor. Shamanen gör något liknande när hen söker borttappade själar i den dolda världen. De som var med på 70-talet minns säkert shamanen Don Juan i Carlos Castanedas bästsäljande böcker (vars autenticitet dock ifrågasatts). Sedan dess har det vuxit fram en våg av s.k. västerländsk shamanism som har sina rötter i seriös antropologisk forskning och jungianism.

De frågor jag vill försöka belysa är bl.a.: Kan shamanismen berika psykoterapin både i dess praktik och teori? Är det vi kallar det kollektivt omedvetna egentligen ”bara” en aspekt av den dolda världen med alla dess änglar, demoner och synkronistiska fenomen?

Jag har arbetat länge som psykoterapeut med fokus på känslor och relationer. På 80-talet doktorerade jag på en avhandling om Primalterapi. Jung har funnits med mig ända sedan tonåren vilket senare ledde till egen jungiansk terapi och en termin vid Junginstitutet i Zürich m.m.

Tid: Lördag 30 september 2017 kl. 14.00 – 16.30

Plats: Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39 OBS! ny adress!

Kostnad: 100:- (icke medlemmar 150:-)

Anmälan: Ingen förhandsanmälan