Stockholm 2

The Elliptical Dialogue

A communications model for psychotherapy

Seminarium med Gunilla Midbøe

 

Det här är titeln på min nya bok som jag presenterar i seminariet.

Jag kommer att berätta om mina olika drivkrafter bakom bokens tillkomst och ge en översikt av innehållet.

Först presenterar jag den elliptiska dialogen som tankemönster och modell för det psykoterapeutiska samtalet och hur den kan bli synlig i ett Jungianskt psykoanalytiskt arbete. Slutligen för att den elliptiska dialogen ska bli verksam behöver den också ske i ett sammanhang och genom språket. De uttalade såväl som de outtalade orden är centrala. Det får till följd att jag har integrerat såväl systemisk teori från Gregory Bateson och språkteori från Ludwig Wittgenstein in i den analytiska psykologin för att ge en vidare bild av vad som kan komma till uttryck och rörelse i våra möten i det psykoterapeutiska rummet. Det utgör den tredje delen av boken.

Tillsammans hoppas jag att vi kan reflektera över dialogens väsen. Vad händer mellan och inom oss när vi samtalar? Vad innebär det att vara i en djupt engagerande dialog? Vilka grunder och förutsättningar finns för det mänskliga samtalet i vår tid?

Jag är utbildad Jungiansk psykoanalytiker med bakgrund som socionom, leg. psykoterapeut och handledare samt medlem i Svenska C G Jungstiftelsens styrelse och det danska Junginstitutets (DSAP) studieledning. Mina speciella intresseområden inom den analytiska psykologin gäller synen på hur symboler och språk samverkar till personlig och kollektiv individuation, och till utveckling av den samtida analytiska psykologin grundad i C G Jungs syn på människans psyke.

 

 

Tid: Lördag 24 november 2018 kl. 14.00 – 16.30

Plats: Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39

Kostnad: 100:- (icke medlemmar 150:-)

Anmälan: Ingen förhandsanmälan