Stockholm 3

Jungs föreläsningar och inflytande i USA
Seminarium med Suzanne Gieser


Jungs föreläsningar om kvantfysikern Wolfgang Paulis drömmar 1936 och 1937 i USA utkommer i ny bok under hösten. Boken inleds med en historisk överblick av dagens föredragshållare Suzanne Gieser.
Seminariet kommer både behandla Paulis relation till Jung, men också Jungs inflytande på amerikansk radikal kultur och feminism under 1930-talet.

Suzanne Gieser är fil dr i vetenskapshistoria, leg psykoterapeut och handledare.

Tid:          Lördag 23 november 2019 kl. 14.00 – 16.30

Plats:       Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39

Kostnad: 120:- (icke medlemmar 180:-) inklusive lätt förtäring.

Anmälan: Ingen förhandsanmälan