Stockholm 3

Årsmöte


därefterJung och det ockulta

Samtal med Tomas Videgård, leg psykoterapeut, och Susanna Åkerman, idéhistoriker


Kan drömmar förutsäga framtiden? Kan bord rämna av sig själva? Av egen erfarenhet var Jung övertygad om existensen av dessa och många andra ockulta fenomen (möjligen med undantag av spöken). I självbiografin ger han flera dramatiska exempel på sådana omskakande upplevelser som bl.a. bidrog till brytningen med Freud och psykoanalysen.

CG Jungs mor läste Swedenborg, och Swedenborgs tanke om en conjugial förbindelse mellan manligt och kvinnligt som leder till pånyttfödelse ligger nära Jungs idéer. 

Vad betydde Jungs ockulta erfarenheter för utformandet av hans teorier? Det är en fråga jag vill belysa (som jag också pratat om i Jungpodden). En annan fråga är - hur möter man som terapeut patienter som haft upplevelser som de uppfattar som oförklarliga?  Slutligen - har ni som deltar i seminariet egen erfarenhet av sådana upplevelseroch har det i så fall haft betydelse för ert intresse för Jung?


Vi serverar en lättare förtäring under eftermiddagen.


Tid:              Lördag 27 april 2019. Årsmöte kl. 13.00 – 14.00, föreläsning kl. 14.00 – 16.30


Plats:          Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39

Kostnad:    120:- (icke medlemmar 180:-) inklusive förtäring

Anmälan:    Ingen förhandsanmälan