Stockholm 3

Årsmöte

 

därefter

 

 

Jubileumsfest med tema

Hur tolkar vi tecknen i vår tid?

Upplever vi en ny medvetandehöjning?

 

Föreningen fyller tjugofem år, och det firar vi med att bjuda in till en eftermiddag med såväl lekamlig som själslig spis.

 

Vi bjuder på en buffé, och medan vi äter lyssnar vi till tre personliga miniföredrag av medlemmar i föreningen, med reflektioner kring festens tema. Därefter samtalar vi kring borden och utvecklar våra tankegångar tillsammans.

Jung skriver i sin sena text från 1956 ”Samtid och framtid: det oupptäckta Självet”: Motstånd mot den organiserade massan kan bara den göra som är lika välorganiserad i sin individualitet som massan är.

Vad menade Jung med detta påstående? För Jung var frågan om möjligheten att höja den kollektiva medvetandenivån av största vikt. Men han såg det också som en mycket svår uppgift, då den kräver ett högt mått av självkännedom hos individen.

Jung menar att vägen till medvetandehöjning går genom individer som gjort ett inre arbete och därigenom påverkar sin omgivning, inte genom övertalning eller rationella argument, d.v.s. - inte genom egots behov och vilja – utan genom direkt påverkan på andras omedvetna skikt. Denna verkande kraft är självorganiserande, samskapande och en icke personlig princip – hos Jung kallad Självet.

Tid: Lördag 14 april 2018

Årsmöte kl. 13.00 – 14.00, jubileumsfest 14.00 – 16.30

 

Plats: Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39

Kostnad: 150:- (icke medlemmar 200:-) inkusive buffé

Anmälan: Förhandsanmälan till buffén till anna-brita.krakenberger@telia.com, tel 0708-961858