Stipendier

 

STIPENDIER

 

 

Ett av Stiftelsens ändamål är:

att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation

genom stipendier eller på annat sätt stödja utbildning och forskning inom området analytisk psykologi.

Stiftelsen bör i första hand stödja verksamhet som kan tillgodose behovet av analytisk psykologi i Sverige.

Ansökningar om stipendier för projekt som faller inom ramen för Stiftelsens ändamål ska lämnas in före 1 mars, 1 juli eller 1 november och kommer att behandlas vid Stiftelsens första styrelsemöte efter dessa datum.

 

En beskrivning av projektet med tidplan och budget bifogas ansökningen, som skickas till tofte@jungstiftelsen.se