Årgång 3 nr 1 2002

Coniunctio årgång 3 nr 1 2002

Innehåll

Själen möter anden s.3

Redaktionen

Den alkemiska innebörden av mötet mellan hjort och enhörning


Bortom ord och rökelse s.4

Willigis Jäger

Om mystikens väsen


Det nya vinet s.9

Marianne Blom

Om gudsbildens utveckling


Att drömma en mardröm s.13

Ingela Romare

Symbolisk betraktelse av händelserna den 11 september 2001


Det ondas arketyp s.15

Otto von Friesen

Jung och nazismen


Stagnelius och Jung – romantiska tvillingsjälar? s.19

Märit Andersson Naef

Nyromantiken som föregångare till djuppsykologin


När dikten uttyder läsaren s.24

Eva Nordquist

Ella Hillbäcks poesi och tillblivelsens fortsättning


Dikter s.25

Ella Hillbäck

5 dikter


En modernismens hero s.30

Christina Oldfelt-Ekéus

Recension av Mamma och meningen med livet av Irvin D. Yalom


Att bejaka barnet i analysen s.33

Anders Löfström

Anmälan av Jungian Psychotherapy & Contemporary Infant Research – Basic Patterns of Emotional Exchange


Att bejaka barnet i verkligheten s.38

Anders Löfström

Anmälan av Dream Child – Creation and New Life in Pregnant Women av R. Abt, I. Bosch & V. MacKrell


Gud och big bang s.42

Marianne Blom

Anmälan av God & The Big Bang. Discovering Harmony Between Science & Spirituality av Daniel C Matt


Den andlige Jung s.44

Märit Andersson Naef

Anmälan av Den andlige Jung. En introduktion av Vivianne Crowley


Vredens klargörande kraft s.46

Gerlinde Krüger von Friesen

Anmälan av Vredens kraft hos mig själv och andra av Verena Kast


Mitt liv som gran s.48

Marianne Blom

Kolumn