Årgång 4 Nr 1 2003

Coniunctio årgång 4 nr 1 2003

Innehåll

Själens återkomst s.3

Märit Andersson Naef

Om att dra tillbaka sina projektioner


Att bota kronisk sjukdom med symbolernas hjälp s.5

Rose-Emily Rothenberg

Sjukdomens myt och bot


I längtan efter händernas insida s.15

Siri Ness

Händernas psykologiska betydelse


Sagan om livets vatten s.20

Regine Schweizer-Vüller

Tolkning av sagan med samma namn


Att tjäna självet och helheten s.28

Otto von Friesen

Vilhelm Moberg och den inre sanningen


Om bilder, arketypiska bilder och konst s.32

Ingela Romare

Walter Ljungquist, personan, jaget och självet


Den helige krigaren s.35

Peter Norrthon

Sagotolkning


Sabine Spielrein mellan Jung och Freud s.40

Märit Andersson Naef

Recension av filmen Mitt namn var Sabina Spielrein


Att förtrycka sitt änglaväsen s.42

Ingela Romare

Recension av Kroppen och själen i balans: om sjukdom, lidande och läkning av Guy Corneau


Om att tyda drömmar s.44

Märit Andersson Naef

Recension av Drömtydning av Sigmund Freud


Styrka som ensidighet s.46

Ulla Plank

Recension av Starka kvinnors längtan efter starka män av Maja Storch


Möten med skuggan s.47

Inger Gunnarsson

Recension av Krama din skugga: erkänn dina mörka sidor och försonas med dem av Debbie Ford


Mötet med ormen s.48

Marianne Blom

Kolumn