Årgång 4 Nr 2 2003

Coniunctio årgång 4 nr 1 2003

Innehåll

Den uppståndne Kristus s.3

Marianne Blom

Uppståndelsen som alkemisk process


Guds förening med själen s.4

Dag Hammarskjöld

Ur Vägmärken


Att förbli i centrum s.5

KG Hammar

Om Gud som subjekt


Sandheden ere en glaede s.7

Sören Giversen

Om gnosticismen


C G Jung och den heliga Birgitta s.13

Ruth Rajamaa

Om ”förståelsens psykologi”


En ganske alminnelig påfugl s.18

Siri Ness

Påfågeln som symbol


R.S. Thomas tvivlaren s.28

Otto von Friesen

Om poeten R. S. Thomas


R.S. Thomas s.29

Nio dikter i översättning av Otto von Friesen


Själasörjaren vid stupstocken s.34

Marianne Blom

Intervju med Göran Bergstrand


Jung möter Joyce s.37

Malena Ivarsson

Om mötet Jung och James Joyce


Om konst och arketyper s.41

Ingela Romare

Om konstens uppgift


Freud, Jung och sexualiteten s.43

Malena Ivarsson

Recension av Sexualiteten av Sigmund Freud


Oidipus – har arketypen ett komplex? s.46

Anders Löfström

Recension av Oidipus – Komplexets Arketyp av Erel Shalit


Brev från Jona s.48

Marianne Blom

Kolumn