Årgång 5 Nr 1 2004

Coniunctio årgång 5 nr 1 2004

Innehåll

Tankar kring skuggan s.3

Ingela Romare

Skuggan och mordet på Anna Lindh


Att frivilligt bryta upp s.5

Bernard Durel

En dominikanerbroders möte med Zen


Varats djup som Gud själv s.12

Christina Oldfeldt-Ekéus

Om Jungs förhållande till Mäster Eckhart


Om manlighetens tillblivelse s.16

Eva Björkander Mannheimer

Essä kring Keld Zeruneiths Traehesten - Fra Odysseus til Sokrates - en historia om medvetande


Robert Bly s.22

Lasse Söderberg

Presentation av Robert Bly


Sju dikter s.23

Robert Bly

Dikter i översättning av Lasse Söderberg


Hans röda klädnad s.28

Lena Måndotter

Lyrik


Rö källa - Nattlig vallfart till naturens förnyelse s.29

Agnieszka Tarwid och Anders Löfström

Undersökning av Rö källas ursprung i myt och religion


Om det oerhörda s.35

Märit Andersson Naef

Recension av Rüdiger Safranskis Nietzsche. Tankarnas biografi


Det gamla finns inte mer s.37

Marianne Blom

Essä kring John Shelby Spongs A New Christianity For A New World, Why Traditional Faith Is Dying & How A New Faith Is Being Born


Om den kluvna arketypen s.42

Inger Gunnarsson

Recension av Makten i vården av Adolf Guggenbühl-Craig


Om att återupprätta det kvinnliga s.43

Doris Norrgård

Diskussion kring Marie-Louise von Franz´ Katten i saga och verklighet


Sagorna som väg s.47

Agnieszka Tarwid Löfström

Recension av Arketypiska mönster i saga och verklighet av Marie-Louise von Franz


Babels torn s.48

Marianne Blom

Kolumn