Årgång 5 Nr 2 2004

Coniunctio årgång 5 nr 2 2004

Innehåll

Själens bibliotek s.3

Otto von Friesen

Anmälan av Tomas Tranströmers haikudikter Den stora gåtan


Julian av Norwich s.5

Jody Schlatter Müller

Ett jungianskt perspektiv


Rätt och rättvisa i sagorna s.10

Ernst-Martin Krauss och Annegret Högman

Hur rättvisan träder fram i sagorna


Kung Arthur och den heliga Gral s.15

Åke Högberg

Gralen som symbol för det gudomliga centrum människan bär inom sig


Den dolda draken s.18

Eva Björkander Mannheimer

Om modet att tänka den förbjudna tanken


Det eviga ögonblicket s.21

Ingela Romare

Ett möte med Georg Oddner och hans bilder


Tankar om en skulptur s.28

Annegret Högman

Åsnehästen som symbol för förnuftets återvändsgränd


Jung – en ståndaktig kantian s.29

Kelley L. Ross

Om människans uppgift att medvetandegöra Gud


CG Jung och hans värld s.32

Recension av Deidre Bairs Jung, a Biography

Christina Oldfelt-Ekéus


Generation X och religiositeten s.36

Recension av Ola Sigurdson Världen är en främmande plats

Essäer om religionens återkomst

Märit Andersson Naef


Buddhism och kallelse s.38

Recension av Jan Bärmark Buddhism och Läkekonst

Anders Löfström


Instinkter som leder rätt - inre vägledare i djurgestalt s.40

Neil Russack Animal Guides in Life, Myth and Dreams, An Analyst’s Notebook

av Doris Norrgård


Kattmysterium löst s.44

Jeffrey Moussaieff Masson Kattsjälens mysterier

av Doris Norrgård


Arketypiska mönsters betydelse för individen s.46

Reflektioner över en recension i Coniunctio nr 1:2004

Av Janet Svensson


Marie-Louise von Franz och objektiviteten s.47

Reflektion över Janet Svenssons kommentarer till en tidigare recension

Agnieszka Tarwid Löfström


Gud och elefanten s.48

Marianne Blom

Om Gud som del av en helhet