Årgång 7 Nr 2 2006

Coniunctio årgång 7 nr 2 2006

Innehåll

Voluspå - söken etter ett feminint mangfold s.2

Wigdis Andresen


Gudinnans fortsatta inkarnation s.9

Eva Björkander Mannheimer


Chagall och Guds öga s.18

Erich Neumann


Hon sjunger fram själen s.23

Eva Björkander Mannheimer


Dikter s.24

Elisabet Hermodsson


Maria-evangeliet s.30

Sören Giversen


Att vara mitt i skuggan s.38

Ossian von Friesen

Intervju med Erel Shalit, israelisk junganalytiker och författare


Jungs inre trädgård s.42

Berit Rexmo


Behöver vi en ny gudsbild? s.45

Ulla Sjöberg


Litteraturen är vår tids myter s.46

Tofte Frykman


En väg ur mörkret s.46

Tofte Frykman


Zenvägen s.47

Gerlinde Krüger von Friesen


Tolka dina drömmar s.48

Anders Löfström


Bildtolkning s.49

Anders Löfström


Skålen s.50 (bakre omslag)

Lisbeth Gustafsson