Årgång_1_2000

Coniunctio årgång 1:2000

Innehåll

Att bära motsatserna s.3

Otto von Friesen

Om begreppet coniunctioKvinnan i trädgården s.4

Ingela Romare

Porträtt av Sonja Marjasch, junganalytiker, ZürichArkitektens arketyp s.8

Olof Ribbing

Daedalus som hantverkets arketypSjälens fria resa s.13

Agneta Sofiadotter

Bildterapi för svårt sjuka barnOm att förlåta borgerlighetens flickhustrur s.18

Eva Björkander Mannheimer

Moderskapets frånvaro i Nya TestamentetEsséerna och kristendomens rötter s.22

Peter Norrthon

Esséerna som kristendomens pionjärerMillenarismen s.26

Mats Winther

Det nya millenniet och de yttersta tingen