Årsbok 2008

Årsbok 2008

Innehåll

När mitt liv blev mitt s.3

Jungs utforskande av medvetandet och det omedvetna i biografin ”Mitt liv”

Agneta Pleijel


Varje människa behöver öppna en väg inåt sig själv s.15

Hur det kom sig att jag kom att fördjupa mig inom den analytiska psykologin

Gunilla Midbøe


Guldkant eller livets sanna ansikte s.27

Om att vilja ha ett eget liv

Marianna Agetorp


I kompleksets grep - og symbolenes betydning s.37

Symbolernas funktion i arbetet med komplexen

Astri Hognestad


Om att intervjua Astri Hognestad s.49

Astri Hognestads syn på drömmarnas betydelse

Gordon Harris


Med egen röst – Helen M. Luke s.55

Om Helen M. Luke och det symboliska livet

Berit Rexmo


Om spänningen mellan Islam och Västvärlden s.69

Det ofrånkomliga sambandet mellan det som händer i världen och det som händer inom oss

Gérard Lartaud


Tystnaden är utrotningshotad s.85

Att lära sig lyssna till det inre

Cecilia Gelland


Medea – svartsjuka och hämndlystnad s.93

Om att skapa en värld där det råder gemenskap mellan man och kvinna, mellan den maskulina och feminina principen?

Bea Hoffmann-Müller


Tre dikter s.135

César Vallejo


Poeten som alkemist s.144

Om César Valejos medvetandeskapande poesi

Otto von Friesen


Jung i Sverige s.151

Om varför CG Jungs idéer har haft svårt att slå igenom i Sverige.

Suzanne Gieser


Sverige möter Jung s.169

Hur CG Jungs inflytande i Sverige formades

Ruth Rajamaa


Barndrömmar undersökta s.189

Om barns drömmars betydelse

Johan Thelander