Göteborg 1

Poesicirkel:

 

Vill du delta, anmälan till: goteborg@jungstiftelsen.se

 

måndag varannan vecka:

23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11.

Tid. kl. 15.00 – 17.00

Lokal är Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins Plats 1b.

 

Poesicirkeln är gratis men förtäring kostar 20 kr

 

Så här är det tänkt att gå till vid mötena i Poesicirkeln:

 

  • Ta med en dikt av existentiel natur som du finner intressant. Det kan vara en dikt av en känd eller okänd författare eller en dikt du har skrivit själv. (Om dikten är lång eller komplicerad bör du ta med pappersex. till deltagarna. Vid kortare dikter går det bra att diktera och övriga deltagare skriver upp dikten). Även om du inte har en dikt att ta med är du välkommen att delta i Poesicirkeln. 

 

  • Först bestämmer vi i vilken ordning vi ska behandla dikterna

 

  • Den som tagit med dikten läser upp den högt.

 

  • Ev. papperskopior utdelas alt. dikten dikteras och skrives ner

 

  • Dikten läses en gång till högt av samma person eller någon annan i gruppen.

 

  • Vi går laget runt och alla får dela med sig av sin upplevelse av dikten och sen utbyter vi tankar kring dikten som anknyter till Jungs teorier om individuationen, skuggan, anima/animus, arketyper, jaget, självet etc.

 

 

Hjärtligt välkomna!