Göteborg 2

Praktiska detaljer: 


Moderator:
 Maria Meyer Martins, diplomerad psykosyntescoach och ordförande i C G Jungföreningen i Göteborg.


Avgiften består av två delar - kursavgiften som du betalar när du har anmält dig och avgiften för konferenslokal, kost och logi som ska vara oss tillhanda senast 31 maj 2022.

Kursavgift: 2 400 kr inkl moms för medlemmar i C G Jungföreningen i Göteborg eller Jungvännerna i Stockholm. 2 800 kr för icke medlemmar.


Pris Helpension inkl frukost, lunch, middag samt förmiddags och eftermiddagsfika   

Enkelrum                 3 600 kr inkl moms
 Del i dubbelrum       3 150 kr inkl moms
 Utan övernattning    3 000 kr inkl moms (konferensavgift och måltider)


Anmälningsavgift och slutbetalning:
 Kursavgiften 2 400 kr / 2 800 kr faktureras i sin helhet efter anmälan. Vi skickar en faktura till dig.


Kost och logi ska vara oss tillhanda senast den 31 maj 2022. 

Suzanne Gieser

Gustaf Ullman

Annika Sahlée

Villkor:
 Arrangören förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser såsom sjukdom ersätta annonserade föreläsare med annan likvärdig lärare.Deltagarens åtaganden:
 Anmälan blir giltig först då kursavgiften betalats in.
I händelse av force majeure som leder till att kursen måste ställas in återbetalas avgiften. Om avbokning sker inom 14 dagar från anmälningsdatum återbetalas kursavgiften exklusive en administrativ avgift om 300 kr. Kursavgiften återbetalas dock inte om avbokning skett senare än 15 maj. Kursdeltagaren måste istället ha en egen försäkring för oförutsedda händelser.

Här är länken till Löftadalens anmälningssystem:


https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=15737


Du skapar ett konto på Schoolsoft och anmäler dig. Vi skickar sedan ut betalningsinformation.

Har du frågor eller problem med anmälan via schoolsoft?


Skriv till: goteborg@jungstiftelsen.se

Maria Meyer-Martins

Conctanҁa Bettencourt

Program den 7-10 juli på Löftadalens Folkhögskola


Vi samlas för en gemensam middag på torsdag kväll den 7 juli och njuter av det underbara landskapet på klipporna vid havet. Vi får tillfälle att presentera oss för varandra. Vi avslutar på söndagen den 10 juli vid 14-tiden. Under de följande dagarna står de här punkterna (som omväxlande ges på svenska och engelska) på programmet:


#Who was CG Jung and the Analytical Model of the Psyche: conscious/unconscious/collective unconscious, Work-shop: ”Border Zones of the Mind”, Constança Bettencourt, Engelska


#Synkronicitet - gränslandet mellan medvetande och materia. I detta seminarium belyser vi fältet “synkronicitet” och en icke dualistisk världsbild som Jung utvecklade tillsammans med kvantfysikern Wolfgang Pauli. Vi vill  både ge en teoretisk bild av hur Jung såg på detta, men också utforska det på olika sätt, med övningar och “experiment”. Suzanne Gieser och Gustav Ullman, Svenska


#Authentic Movements, Kort Introduktion och uppvärmningsövningar till musik, med teman som ”grundning“, cirklar, centrum, etc. och som sedan övergår till att ge uttryck åt inre bilder och känslor genom autentiska rörelser. Annika Sahlée, Svenska


#Psychological Complexes and their formation: the Mother Complex, theory and several dynamics: work in pairs and soul collage work, Constança Bettencourt, Engelska


#Holistic vision of the Individuation Process within the Creation of Culture: The dialogue in between the individual and his/her own process that will contribute to foment culture in more sustainable, spiritual and holistic ways. Constança Bettencourt, Engelska


#The History of Art-Therapy: The Mandala theory and self expression with water painting, individual - and collective mandala,  Constança Bettencourt, Engelska


Lärare och workshop-ledare:

Conctanҁa Bettencourt, är en klinisk psykolog som är verksam i Portugal (Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, 2000) Constança är även jungiansk psykoterapeut med privatpraktik utanför Lissabon och är medlem av Order of the Portuguese Psychologists. Hon har undervisat sedan 2009 och var med och grundade det portugisiska centret för jungianska studier (NPEJ, 2011-2015) som lanserade den första skolan för analytisk psykologi och lade grunden för att omfamna verken av C.G. Jung i Portugal. Från 2015 och framåt skapade Constança Jungian Studies - Introductory and Advanced Teaching med kursen "MAP OF THE SOUL" (Live & Online), som för närvarande är inne på sin fjärde upplaga. Hon har samarbetat med portugisiska universitet och visionära musikfestivaler (Boom Festival och Waking Life).


Suzanne Gieser är leg psykoterapeut, handledare och fil.dr. med en avhandling om samarbetet mellan CG Jung och W. Pauli. Suzanne arbetar även som utbildare och föreläsare, skribent och redaktör. Hon har arbetat med forskning och utbildning i många år med ämnen som främst rör psykologins och psykoterapins historia, dess teorier och metoder. Suzannes stora intresse är att förstå och främja kreativa miljöer och hjälpa människor, individuellt och i grupp att frigöra sina möjligheter. Suzannes bakgrund är som doktor i idé- och vetenskapshistoria vid Uppsala universitet (Sverige). Suzanne har fokuserat på psykologins, filosofins och den nya fysikens historia och idéer.


Gustaf Ullman är teoretisk fysiker och lärare i naturvetenskap på gymnasiet. Gustaf har varit verksam inom flera olika forskningsfält, däribland strålningsfysik och beräkningsbiologi. Gemensamt för de flesta forskningsprojekt, som Gustaf har varit involverad i, är tolkningen av komplexa biologiska data med hjälp av avancerade statistiska modeller. Gustaf har även studerat synkronicitet och esoterik.


Annika Sahlée, Ph.D., M.S.W., Leg. Psykoterapeut och jungiansk analytiker i norra Tyskland, samt med en online-portal för psykoterapi i Sverige. Annika Sahlée har huvudsakligen lärt sig Authentic Movement av Mona Keller, på Junginstitutet i Küsnacht, Schweiz under sin utbildningstid där 1998-2005. Annika har även deltagit i Workshops med Joan Chodorow och Marion Woodman, som använde Authentic Movement i sina analyser. Bl.a. redogörs för koncepten ”Mover and Witness“, samt de terapeutiska fördelarna med detta sätt att arbeta, vilket även kan göras i enskild terapi. Annika Sahlée är även sedan 1993 utbildad i Trager -psykofysisk integration, en kroppsterapi med en egen rörelsedel kallad Mentastics, som på många sätt liknar Authentic Movement.