Göteborg 5

C G Jungföreningen i Göteborg

C G Jungföreningen i Göteborg är tillsammans med Jungvännrna i Stockholm en vänförening till Svenska C G Jungstiftelsen. Vi arbetar för att sprida kunskap om analytisk psykologi och besläktade ämnen och är en mötesplats för intresserade i göteborgsregionen. Föreningen är idéell och finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och inträden.


Vill du vara medlem i C G Jungföreningen, stödja verksamheten, få löpande information och erhålla rabatt på inträden? Medlemsavgiften är 250 kr / år.

Plusgiro: 830 95 60-4 

Ange namn och e-post.


Hjärtligt välkommen!