C G Jungföreningen Göteborg

Välkommen till C G Jungföreningen i Göteborg!


Vi är en idéell vänförening till Svenska C G Jungstiftelsen som tillsammans med vår systerförening Jungvännerna i Stockholm, verkar för att främja arbetet med och sprida kunskap om analyisk psykologi och besläktade ämnen. Det sker genom föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar. Vår verksamhet håller oftast till i Sensus lokaler på Drottninggatan 30 och i Göteborgs Litteraturhus.


P.g.a. Covid19 är vår verksamhet tillfälligt begränsad.


Vänliga hälsningar från Styrelsen