Medlemskap Stockholm

Medlemskap innebär att man stödjer verksamheten och erhåller rabatter på föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar,Medlemsavgift 200 kr/år, studerande och arbetslösa 100 kr/år,  par 300 kr/årAvgiften betalas till föreningens Plusgiro: 831 13 52-2