Stockholm 1
Dialogcafé med Jung i fokus

Samtal under ledning av Leif GF Stenberg, specialist på dialog och relationer.


Vi bjuder in till en workshop där vi i mindre grupper och i dialogform fördjupar våra tankar kring några av Jungs olika begrepp. Vi utgår från några ämnen, och låter samtalen utvecklas utifrån deltagarnas intresse och erfarenheter.

Ämnena skulle kunna vara:
Det här intresserar mig med Jung — och det här intresserar mig inte.
Finns det några risker med intresset för symboler och drömmar? Kan vi övertolka?
Kan man tolka sina egna drömmar? Eller ser man bara det man vill se?
Går Jungs tankar om det numinösa, gudomliga, att förena med ateism?
Vilken roll har Skuggan i våra liv?
Hur uppfattar du Personas betydelse för dig själv, i samhället, idag och förr?
Har du upplevt ”meningsfulla sammanträffanden” - synkronicitet? Och hur har det påverkat dig?
En av Jungs arketyper är Hjälten. Vilka egenskaper ser vi som hjältemodiga, hos oss själva och i t ex film, kultur, politik?


Leif Stenberg är organisationskonsult, terapeut och författare. Har sedan 1982 utbildat och coachat fler än 1500 personer. Från ledningsgrupper inom näringslivet till toppidrottare och artister.Tid:   Lördag 1 februari 2020 kl. 14.00 – 16.30
Plats: Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39
Kostnad: 120:- (icke medlemmar 180:-) inklusive lätt förtäring
Anmälan: Ingen förhandsanmälan


Tid:              Lördag 28 september 2019 kl. 14.00 – 16.30
Plats:           Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39
Kostnad:     120:- (icke medlemmar 180:-) inklusive lätt förtäring
Anmälan:     Ingen förhandsanmälan

Tid:            Lördag 10nfebruari 2018 kl. 14.00 – 16.30

Plats:         Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39 OBS! ny adress!

Kostnad:   100:- (icke medlemmar 150:-)

Anmälan:   Ingen förhandsanmälan