Stockholm 2

Själens kod i James Hillmans teori

Föreläsning med Thorbjörn Carlsten

Seminariet uppskjutet pga virussituationen

Är det som sker i vårt liv en slump eller är det förutbestämt? Gör vi våra val därför att vi redan från början är bestämda att göra dem? Är det vi kallar ”talang” i själva verket ett uttryck för en kallelse? Finns det något som kan kallas ”kallelse”? Varifrån kommer i så fall den? Från Gud? Eller är det så att det finns ett framtida jag som kommunicerar i tiden bakåt till vårt nuvarande jag att göra rätt val? Frågorna är många. Men redan filosofen Aristoteles (400-talet f. Kr.) spekulerade om ”alltings ändamålsenlighet” – teleologi. Och inom teologin är dessa och liknande tankar inte alls främmande. Problemet är att vårt vanemässiga tänkande att orsak kommer före verkan ställs på ända. Finns framtiden redan nu och påverkar framtiden vårt förflutna? Är tiden inte någon linje som går från då till nu? Var Hitler bara en bricka i något sedan uråldrig tid förutbestämt öde? Var Einsteins verk redan förutbestämt långt innan han föddes? Dessa frågor tar psykoanalytikern och den jungianske analytikern James Hillman (1926-2011) sig an i sin bok ”Själens kod”(Natur & Kultur 1998). I hans teori blir det jungianska Självet inte endast ett diffust ”personlighetens väsenskärna”, utan också det tidlösa Självet som driver individen till att fullborda sitt öde – hur än det än ser ut.
I denna föreläsning presenterar teologen Thorbjörn Carlsten teorin om ”Själens kod” utifrån Hillmans teori kopplad till gnostisk kristen teologi, grekisk filosofi och buddhism. Begrepp som ”karma” får en djupare innebörd och vi vänder upp och ner på den klassiska psykologins alla idéer om uppfostran och utveckling…


Thorbjörn Carlsten är teologie magister, zenbuddhistisk lärare (sensei) och anglikansk präst.
Hans intresse för CG Jung går långt tillbaka och har med tiden blivit hans personliga livsåskådning. Thorbjörn har under åren gett flera kurser i jungiansk psykologi inom Sensus och på Folkuniversitetet. Och han är förstås också en engagerad medlem i Jungföreningen.
Tid:                Lördag 21 mars kl. 14.00 – 16.30
Plats:            Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39

Kostnad:      120:- (icke medlemmar 180:-) inkl lätt förtäring
Anmälan:      Ingen förhandsanmälan