Stockholm 3

Årsmöte


därefter


Bortom personligheten
Samtal kring det andliga i en tid av fake news och alternativa sanningar.
Föreläsning med Suzanne Gieser och Svante Björklund


Jung och Assagioli började sin vänskap på Bleulers psykiatriska klinik Burghölzi. Det finns många gemensamma nämnare mellan CG Jungs och Roberto Assagiolis syn på det andligas betydelse och funktion för människan. Båda såg andligheten som ett inneboende behov, ja till och med ett medfött anlag. De använder lite olika ord för att beskriva liknande ting. Båda ser den personliga utvecklingen (individuation/personlig psykosyntes) som grund för att gå vidare med utveckling av mer autentiska och andliga högre jag/själv. Men det finns också olikheter. T.ex. är Psykosyntesen tydlig med att det omedvetna har både ett under och över med olika innehåll och egenskaper. Hur kan vi använda det för att exempelvis se på Jungs arketyper? Vad är Jaget och Självet, dvs vem är jag egentligen? Härligt existentiella frågor kommer på tal.


Suzanne Gieser har forskat kring Jungs idévärld sedan 1982 och disputerade 1996 med en avhandling rörande tankeutbytet mellan CG Jung och fysikern Wolfgang Pauli, även redaktör för en nyligen utkommen bok av Jungs seminarier från 1936 och 1937. Idag verksam även som leg psykoterapeut och handledare.
Svante Björklund har 35 års erfarenhet av personlig utveckling och 20 års erfarenhet av psykosyntesen som psykosyntesterapeut / coach / organisationskonsult och är även lärare i psykosyntes med specialitet inom transpersonell psykologi.

Tid:          Lördag 25 april 2020. Årsmöte kl. 13 - 14, Föreläsning kl. 14.00 – 16.30

Plats:       Sensus, Torkel Knutssonsgatan 39

Kostnad: 120:- (icke medlemmar 180:-) inklusive lätt förtäring.

Anmälan: Ingen förhandsanmälan