Medlemskap Göteborg

Bli medlem i C G Jungföreningen Göteborg!


Medlemskap innebär att man stödjer verksamheten och erhåller rabatter på föredrag, seminarier, workshops, kurser och studiecirklar,


Medlemsavgift 200 kr/år, heltidsstuderande 100 kr/år


Avgiften betalas till föreningens Plusgiro: 830 95 60-4


Välkomna!