Årsbok 2009

Årsbok 2009

Innehåll

Om tidsandan s.5

CG Jung


Både och (bild) s.8

Bert Kupferman


Tertium datur – finns det ett tredje? s.9

Ivar Alm


Både och 2 (bild) s.11

Bert Kupferman


Metapsykiska horisonter s.13

Ivar Alm


Du död var är din udd? s.53

Jean Bolinder


Jungintroduktören Ivar Alm s.59

Suzanne Gieser


Er Gud en intelligens i universet? s.75

Astri Hognestad


Det numinösa i individuationen s.89

Murray Stein


Poeten som shaman s.111

Otto von Friesen


Två dikter s.113

Bruno K. Öijer


Gunnar Smoliansky - alkemisk fotograf s.115

Otto von Friesen


Människan och tingen (foto) s.117

Gunnar Smoliansky


Tomas Tranströmer och CG Jung s.133

Torsten Rönnerstrand


Guds nio biljoner namn s.145

Ami Rönnberg


Eranoskonferenserna - spirituella knytkalas s.163

Eva Björkander Mannheimer


Regnmakaren och dao s.181

Hansueli F. Etter