Jungvännerna i Stockholm

I samarbete med

Sedan hösten 2014 samarbetar vi med Sensus. Som ni kanske vet stänger Medborgarhuset för reparation en längre tid, och Sensus har därför tills vidare sina lokaler på Torkel Knutssonsgatan 39, där vi alltså kommer att träffas under våren.

Medlem i Jungvännerna i Stockholm blir du genom att maila till  med ditt namn, din postadress och din mailadress, samt betala medlemsavgiften till föreningens plusgiro eller swishkonto.
Medlemsavgiften är per år 200:- , par 350:- , studerande och arbetslösa 100:-
Föreningens pg 831 13 52-2
Swish nr 1231647098

Länkar: