Jungvännerna i Stockholm

I samarbete med

Sedan hösten 2014 samarbetar vi med Sensus. Lokalerna i Medborgarhuset kommer man till genom att till höger om  badets reception ta hissen  till plan 7, där Sensus håller till.

Medlem i Jungvännerna i Stockholm blir du genom att maila till med ditt namn, din postadress och din mailadress, samt betala medlemsavgiften till föreningens plusgiro eller swishkonto.

Medlemsavgiften är per år 200:- , par 350:- , studerande och arbetslösa 100:-

Föreningens pg 831 13 52-2

Swish nr 1231647098

Länkar: