Svenska C G Jung Stiftelsens småskriftserie

1997:1 Arkitektur och psyke

Stina Thyberg, jungiansk analytiker IAAP. Med utgångspunkt i tre av den världsberömde arkitekten Andrea Palladios byggnader reflekterar Stina Thyberg över sambandet mellan våra yttre och inre rum (20 sid).

1997:2 The Hero and His Shadow

Erel Shalit, Jungian analyst IAAP, Israel. A Jungian psycho-political perspective on peace and animosity in Israel today (18 sid).

1998:3 I Ching – Oracle and Divination

Shantena Sabbadini, Ph.D., Eranos Foundation Switzerland. An introduction to the background and use of the old Chinese Oracle text (20 sid).

1998:4 Shadows in Jerusalem

Erel Shalit, Jungian analyst IAAP, Israel. About the tension between Celestial Jerusalem and Terrestial Jerusalem, between the symbolic and the empiric, between ego and shadow, and how this tension is acted out (22 sid).

1999:5 Vem är jag i Kosmos?

Ingela Romare, jungiansk analytiker IAAP, Malmö. Om jaget, det omedvetna och om människans situation i ett existentiellt perspektiv (21 sid).

2002:6 Sofia – Den heliga visheten

Bengt Uggla, ek.lic, svensk konsul i Schweiz och medlem av C G Jung Institutets patronatskommitté i Zürich. Bengt Ugglas intresse för Sofia, vishetens gudinna, väcks av en dröm. Han utforskar hur hon beskrivs i olika gamla skrifter, i jungiansk psykologi och reflekterar över hennes budskap och betydelse för oss människor i vår tid (31 sid).

2003:07 Om skuggan och det ondas väsen i C G Jungs psykologi

Ingela Romare, jungiansk analytiker IAAP, Malmö. En föreläsning hållen vid filosoficirkeln i Lund samt vid Svenska C G Jung Stiftelsens Vänner i Stockholm (33 sid).

2004:8 Sagan om Ringen

Gérard Lartaud är verksamhetschef vid Saltå By i Järna. Tolkiens Sagan om Ringen kan läsas som en skildring av vad Jung kallar den mänskliga individuationsprocessen. (33 sid).

2009:9 Jung – det omedvetnas mästare

Ivar Alm, teol. dr, kom att bli den utan jämförelse viktigaste introduktören av Jung i Sverige. Flera av hans betydelsefulla artiklar har samlats i denna skrift (34 sid).

2010:10 Carl Gustav Jung – en psykologi för vår tid

Med bidrag från flera jungianska analytiker skildras några av de viktigaste begreppen i Jungs psykologi (58 sid).

Beställning av skrifter