Vem var C. G. Jung?

C. G. Jung (1875 – 1961) var en schweizisk psykiater och grundare av den analytiska psykologin. Efter medicinstudier i Basel arbetade Jung som assistent vid Zürichs psykiatriska universitetsklinik och mentalsjukhus under Eugen Bleuler och vidareutbildade sig i psykiatri hos Pierre Janet i Paris 1902-03.

Parallellt därmed utförde han experimentella arbeten kring ordassociationer och deras fysiologiska verkan. Det lade grunden till hans teori om psykiska komplex och ledde till användandet av fysiologiska registreringar av den typ som senare kallats lögndetektorn. 1903-05 var Jung överläkare vid psykiatriska kliniken i Zürich och han ägnade sig därefter åt specialstudier av dementia praecox ( schizofreni.) Han var den förste som lanserade en hypotes om sjukdomens psykogenes.

Ett symboliskt liv

År 1907 kom C. G. Jung i kontakt med Sigmund Freud och inledde ett samarbete kring den tidiga utvecklingen av psykoanalysen där Jung också blev den förste presidenten i The International Psychoanalytic Association.Samarbetet mellan Jung och Freud varade fram till 1912 då Jung presenterade en egen syn på begreppen libido och det omedvetna, där han tonade ner sexuella och repressiva faktorerna för att framhäva de kreativa och symboliska. Jung gick vidare, utvecklade och etablerade sin egen förståelse och teori av djuppsykologi, den analytiska psykologin. Vid sidan av det personligt omedvetna som innehåller material från individens egen levnadshistoria fördjupade Jung det omedvetna genom sin förståelse av det kollektivt omedvetna. Den här nivån i människans psyke innehåller hela mänsklighetens förmåga att uttrycka sig i numinösa återkommande mönster och föreställningar som Jung refererade till som arketyper.

C.G Jung och hans fru Emma Jung

Till skillnad från Freud ansåg han att drömspråket inte döljer sitt sanna budskap utan är ”det bästa möjliga uttrycket för ännu okända psykiska fakta.” Drömmotiv och mytologiska motiv har enligt Jung ett gemensamt ursprung och använder ett likartat symbolspråk. I synen på drömmar tog han därför hjälp av mytologi för att förstå drömmarnas innebörd, samtidigt som han ville förstå mytologins och religionens motiv som uttryck för människans behov av helhet och mening.Jungs inflytande kan spåras inom olika områden. Genom sitt samarbete med kvantfysikern Wolfgang Pauli undersökte han synkronisitet, hur meningsfulla samtidiga händelser kan uppstå som ett samspel mellan materia och psykets krafter. I Sverige har hans inflytande märkts inom religionsvetenskapen (Ivar Alm, Hjalmar Sundén) och bland författare (Göran Sonnevi, Göran Tunström, Tomas Tranströmmer.) På svenska finns betydande delar av Gesammelte Werke och The Collected Works of C. G. Jung utgivna av Natur och Kultur. Dessutom finns på svenska utgivet Människan och hennes symboler (1978) och Mitt Liv (2007.)