Coniunctio Årsbok 2008

Innehåll

När mitt liv blev mitt s.3

Jungs utforskande av medvetandet och det omedvetna i biografin ”Mitt liv”
Agneta Pleijel

Varje människa behöver öppna en väg inåt sig själv s.15

Hur det kom sig att jag kom att fördjupa mig inom den analytiska psykologin Gunilla Midbøe

Guldkant eller livets sanna ansikte s.27

Om att vilja ha ett eget liv Marianna Agetorp

I kompleksets grep - og symbolenes betydning s.37

Symbolernas funktion i arbetet med komplexen Astri Hognestad

Om att intervjua Astri Hognestad s.49

Astri Hognestads syn på drömmarnas betydelse Gordon Harris

Med egen röst – Helen M. Luke s.55

Om Helen M. Luke och det symboliska livet Berit Rexmo

Om spänningen mellan Islam och Västvärlden s.69

Det ofrånkomliga sambandet mellan det som händer i världen och det som händer inom oss Gérard Lartaud

Tystnaden är utrotningshotad s.85

Att lära sig lyssna till det inre Cecilia Gelland

Medea – svartsjuka och hämndlystnad s.93

Om att skapa en värld där det råder gemenskap mellan man och kvinna, mellan den maskulina och feminina principen? Bea Hoffmann-Müller

Tre dikter s.135

César Vallejo

Poeten som alkemist s.144

Om César Valejos medvetandeskapande poesi Otto von Friesen

Jung i Sverige s.151

Om varför CG Jungs idéer har haft svårt att slå igenom i Sverige. Suzanne Gieser

Sverige möter Jung s.169

Hur CG Jungs inflytande i Sverige formades Ruth Rajamaa

Barndrömmar undersökta s.189

Om barns drömmars betydelse Johan Thelander