Coniunctio Årsbok 2009

Innehåll

Om tidsandan s.5

CG Jung

Både och (bild) s.8

Bert Kupferman

Tertium datur – finns det ett tredje? s.9

Ivar Alm

Både och 2 (bild) s.11

Bert Kupferman

Metapsykiska horisonter s.13

Ivar Alm

Du död var är din udd? s.53

Jean Bolinder

Jungintroduktören Ivar Alm s.59

Suzanne Gieser

Er Gud en intelligens i universet? s.75

Astri Hognestad

Det numinösa i individuationen s.89

Murray Stein

Poeten som shaman s.111

Otto von Friesen

Två dikter s.113

Bruno K. Öijer

Gunnar Smoliansky - alkemisk fotograf s.115

Otto von Friesen

Människan och tingen (foto) s.117

Gunnar Smoliansky

Tomas Tranströmer och CG Jung s.133

Torsten Rönnerstrand

Guds nio biljoner namn s.145

Ami Rönnberg

Eranoskonferenserna - spirituella knytkalas s.163

Eva Björkander Mannheimer

Regnmakaren och dao s.181

Hansueli F. Etter