Coniunctio Årsbok 2011

Innehåll

Nedstigning s.4

Gunilla Midbøe

Den Röda Boken s.7

Murray Stein

Möte med Jungs Röda Bok s.18

Hansueli F. Etter

Den sista resan inåt – en bildsvit s.21

Lars-Göran Mann

Att väva samman livet och döden s.32

Gunilla Midbøe

Kungsvägen till befrielse – att sätta ord på oron s.37

Margareta Maya Gustafsson

Tro s.41

Maurice Nicoll

Gilgamesh – Verdens äldste Individuationshistorie s.54

Karsten Sejr Jensen

Dikter s.75

Lennart Sjögren

Ett sug mot det okända s.80

Ann Lingebrandt

Mennesket som Gud s.83

Thomas Nordby

Heidegger och handen s.98

Jan Willner

Sagan som vägvisare till det omedvetna s.102

Annegret Högman

Kristi två sandaler s.107

David L. Miller

Om The Book of Symbols s.148

Kate Larson

När själen vill uppleva något s.154

Eva Björkander Mannheimer