Coniunctio Årgång 1 2000

Innehåll

Att bära motsatserna s.3

Otto von Friesen
Om begreppet coniunctio

Kvinnan i trädgården s.4

Ingela Romare Porträtt av Sonja Marjasch, junganalytiker, Zürich

Arkitektens arketyp s.8

Olof Ribbing Daedalus som hantverkets arketyp

Själens fria resa s.13

Agneta Sofiadotter Bildterapi för svårt sjuka barn

Om att förlåta borgerlighetens flickhustrur s.18

Eva Björkander Mannheimer Moderskapets frånvaro i Nya Testamentet

Esséerna och kristendomens rötter s.22

Peter Norrthon Esséerna som kristendomens pionjärer

Millenarismen s.26

Mats Winther Det nya millenniet och de yttersta tingen