Coniunctio Årgång 3 nr 1 2002

Innehåll

Själen möter anden s.3

Redaktionen
Den alkemiska innebörden av mötet mellan hjort och enhörning

Bortom ord och rökelse s.4

Willigis Jäger Om mystikens väsen

Det nya vinet s.9

Marianne Blom Om gudsbildens utveckling

Att drömma en mardröm s.13

Ingela Romare Symbolisk betraktelse av händelserna den 11 september 2001

Det ondas arketyp s.15

Otto von Friesen Jung och nazismen

Stagnelius och Jung – romantiska tvillingsjälar? s.19

Märit Andersson Naef Nyromantiken som föregångare till djuppsykologin

När dikten uttyder läsaren s.24

Eva Nordquist Ella Hillbäcks poesi och tillblivelsens fortsättning

Dikter s.25

Ella Hillbäck 5 dikter

En modernismens hero s.30

Christina Oldfelt-Ekéus Recension av Mamma och meningen med livet av Irvin D. Yalom

Att bejaka barnet i analysen s.33

Anders Löfström Anmälan av Jungian Psychotherapy & Contemporary Infant Research – Basic Patterns of Emotional Exchange

Att bejaka barnet i verkligheten s.38

Anders Löfström Anmälan av Dream Child – Creation and New Life in Pregnant Women av R. Abt, I. Bosch & V. MacKrell

Gud och big bang s.42

Marianne Blom Anmälan av God & The Big Bang. Discovering Harmony Between Science & Spirituality av Daniel C Matt

Den andlige Jung s.44

Märit Andersson Naef Anmälan av Den andlige Jung. En introduktion av Vivianne Crowley

Vredens klargörande kraft s.46

Gerlinde Krüger von Friesen Anmälan av Vredens kraft hos mig själv och andra av Verena Kast

Mitt liv som gran s.48

Marianne Blom Kolumn