Coniunctio Årgång 4 nr 1 2003

Innehåll

Själens återkomst s.3

Märit Andersson Naef
Om att dra tillbaka sina projektioner

Att bota kronisk sjukdom med symbolernas hjälp s.5

Rose-Emily Rothenberg Sjukdomens myt och bot

I längtan efter händernas insida s.15

Siri Ness Händernas psykologiska betydelse

Sagan om livets vatten s.20

Regine Schweizer-Vüller Tolkning av sagan med samma namn

Att tjäna självet och helheten s.28

Otto von Friesen Vilhelm Moberg och den inre sanningen

Om bilder, arketypiska bilder och konst s.32

Ingela Romare Walter Ljungquist, personan, jaget och självet

Den helige krigaren s.35

Peter Norrthon Sagotolkning

Sabine Spielrein mellan Jung och Freud s.40

Märit Andersson Naef Recension av filmen Mitt namn var Sabina Spielrein

Att förtrycka sitt änglaväsen s.42

Ingela Romare Recension av Kroppen och själen i balans: om sjukdom, lidande och läkning av Guy Corneau

Om att tyda drömmar s.44

Märit Andersson Naef Recension av Drömtydning av Sigmund Freud

Styrka som ensidighet s.46

Ulla Plank Recension av Starka kvinnors längtan efter starka män av Maja Storch

Möten med skuggan s.47

Inger Gunnarsson Recension av Krama din skugga: erkänn dina mörka sidor och försonas med dem av Debbie Ford

Mötet med ormen s.48

Marianne Blom Kolumn