Coniunctio Årgång 4 nr 2 2003

Innehåll

Den uppståndne Kristus s.3

Marianne Blom
Uppståndelsen som alkemisk process

Guds förening med själen s.4

Dag Hammarskjöld Ur Vägmärken

Att förbli i centrum s.5

KG Hammar Om Gud som subjekt

Sandheden ere en glaede s.7

Sören Giversen Om gnosticismen

C G Jung och den heliga Birgitta s.13

Ruth Rajamaa Om ”förståelsens psykologi”

En ganske alminnelig påfugl s.18

Siri Ness Påfågeln som symbol

R.S. Thomas tvivlaren s.28

Otto von Friesen Om poeten R. S. Thomas

R.S. Thomas s.29

Nio dikter i översättning av Otto von Friesen

Själasörjaren vid stupstocken s.34

Marianne Blom Intervju med Göran Bergstrand

Jung möter Joyce s.37

Malena Ivarsson Om mötet Jung och James Joyce

Om konst och arketyper s.41

Ingela Romare Om konstens uppgift

Freud, Jung och sexualiteten s.43

Malena Ivarsson Recension av Sexualiteten av Sigmund Freud

Oidipus – har arketypen ett komplex? s.46

Anders Löfström Recension av Oidipus – Komplexets Arketyp av Erel Shalit

Brev från Jona s.48

Marianne Blom Kolumn