Coniunctio Årgång 5 nr 1 2004

Innehåll

Tankar kring skuggan s.3

Ingela Romare
Skuggan och mordet på Anna Lindh

Att frivilligt bryta upp s.5

Bernard Durel En dominikanerbroders möte med Zen

Varats djup som Gud själv s.12

Christina Oldfeldt-Ekéus Om Jungs förhållande till Mäster Eckhart

Om manlighetens tillblivelse s.16

Eva Björkander Mannheimer Essä kring Keld Zeruneiths Traehesten - Fra Odysseus til Sokrates - en historia om medvetande

Robert Bly s.22

Lasse Söderberg Presentation av Robert Bly

Sju dikter s.23

Robert Bly Dikter i översättning av Lasse Söderberg

Hans röda klädnad s.28

Lena Måndotter Lyrik

Rö källa - Nattlig vallfart till naturens förnyelse s.29

Agnieszka Tarwid och Anders Löfström Undersökning av Rö källas ursprung i myt och religion

Om det oerhörda s.35

Märit Andersson Naef Recension av Rüdiger Safranskis Nietzsche. Tankarnas biografi

Det gamla finns inte mer s.37

Marianne Blom Essä kring John Shelby Spongs A New Christianity For A New World, Why Traditional Faith Is Dying & How A New Faith Is Being Born

Om den kluvna arketypen s.42

Inger Gunnarsson Recension av Makten i vården av Adolf Guggenbühl-Craig

Om att återupprätta det kvinnliga s.43

Doris Norrgård Diskussion kring Marie-Louise von Franz´ Katten i saga och verklighet

Sagorna som väg s.47

Agnieszka Tarwid Löfström Recension av Arketypiska mönster i saga och verklighet av Marie-Louise von Franz

Babels torn s.48

Marianne Blom Kolumn