Coniunctio Årgång 5 nr 2 2004

Innehåll

Själens bibliotek s.3

Otto von Friesen
Anmälan av Tomas Tranströmers haikudikter Den stora gåtan

Julian av Norwich s.5

Jody Schlatter Müller Ett jungianskt perspektiv

Rätt och rättvisa i sagorna s.10

Ernst-Martin Krauss och Annegret Högman Hur rättvisan träder fram i sagorna

Kung Arthur och den heliga Gral s.15

Åke Högberg Gralen som symbol för det gudomliga centrum människan bär inom sig

Den dolda draken s.18

Eva Björkander Mannheimer Om modet att tänka den förbjudna tanken

Det eviga ögonblicket s.21

Ingela Romare Ett möte med Georg Oddner och hans bilder

Tankar om en skulptur s.28

Annegret Högman Åsnehästen som symbol för förnuftets återvändsgränd

Jung – en ståndaktig kantian s.29

Kelley L. Ross Om människans uppgift att medvetandegöra Gud

CG Jung och hans värld s.32

Recension av Deidre Bairs Jung, a Biography Christina Oldfelt-Ekéus

Generation X och religiositeten s.36

Recension av Ola Sigurdson Världen är en främmande plats Essäer om religionens återkomst Märit Andersson Naef

Buddhism och kallelse s.38

Recension av Jan Bärmark Buddhism och Läkekonst Anders Löfström

Instinkter som leder rätt - inre vägledare i djurgestalt s.40

Neil Russack Animal Guides in Life, Myth and Dreams, An Analyst’s Notebook av Doris Norrgård

Kattmysterium löst s.44

Jeffrey Moussaieff Masson Kattsjälens mysterier av Doris Norrgård

Arketypiska mönsters betydelse för individen s.46

Reflektioner över en recension i Coniunctio nr 1:2004 Av Janet Svensson

Marie-Louise von Franz och objektiviteten s.47

Reflektion över Janet Svenssons kommentarer till en tidigare recension Agnieszka Tarwid Löfström

Gud och elefanten s.48

Marianne Blom Om Gud som del av en helhet