Coniunctio Årgång 6 nr 1 2005

Innehåll

Döden mitt i livet s. 3

Märit Andersson Naef
Om att möta döden i livet

Lidande s.5

Helen M. Luke Om vår oförmåga eller vägran att betala det pris i form av lidande som utmanar jagets överhöghet och krav

När Gunnar dog s. 10

Anna-Brita Krakenberger Om att möta döden på nära håll

Själavård för två s. 12

Stoika Hristova Om hur kärleken handskas med döden

Döden som hot eller möjlighet s.14

Otto von Friesen Om behovet av en myt om döden

Sista sommaren med pappa s. 18

Eva Björkander Mannheimer Om mötet öga mot öga med döden

Rädsla och hopp s. 21

Donald Williams Behovet av en dröm om en obruten framtid

Såsom i en spegel s. 23

Yngve Baum Fotografen Yngve Baums skildring av sin mors åldrande och död

Majantemum Vifolium s. 30

Otto von Friesen Om livet bortom

Evrydike s. 32

Lena Måndotter Dikt om underjordens sång

Att skildra döden s. 33

Ingela Romare Om att våga vara närvarande kan ge en förnyad känsla av liv

Varje sekund är ett liv s. 37

Rose-Marie Innala Recension av Ulla-Carin Lindquists bok ”Ro utan åror”

Döden som läkemedel för livet s.39

Anders Löfström Recension av boken “Knowledge for the Afterlife. The Egyptian Amduat – A Quest for Immortality“ och Jacqueline Dürmüllers arbeite “Leben und Sterben – Sterben und Leben“

Gammal poet skriver dikter om döden s.38 (Thoursie)

Märit Andersson Naef Recension av ” En Öppen Stad, Ej En Befästad, Bygger Vi Gemensamt: Samlade dikter”