Coniunctio Årgång 7 nr 2 2006

Innehåll

Voluspå - söken etter ett feminint mangfold s.2

Wigdis Andresen

Gudinnans fortsatta inkarnation s.9

Eva Björkander Mannheimer

Chagall och Guds öga s.18

Erich Neumann

Hon sjunger fram själen s.23

Eva Björkander Mannheimer

Dikter s.24

Elisabet Hermodsson

Maria-evangeliet s.30

Sören Giversen

Att vara mitt i skuggan s.38

Ossian von Friesen Intervju med Erel Shalit, israelisk junganalytiker och författare

Jungs inre trädgård s.42

Berit Rexmo

Behöver vi en ny gudsbild? s.45

Ulla Sjöberg

Litteraturen är vår tids myter s.46

Tofte Frykman

En väg ur mörkret s.46

Tofte Frykman

Zenvägen s.47

Gerlinde Krüger von Friesen

Tolka dina drömmar s.48

Anders Löfström

Bildtolkning s.49

Anders Löfström

Skålen s.50 (bakre omslag)

Lisbeth Gustafsson