Hemma

av Inger Säfvestad

”Hemma, vad är det? Om att ha fotfäste, tappa det och kanske hitta ett annat...”

Utdrag ur en bok om uppbrott och att söka ett hem. Ord och bilder funna och målade av Inger Säfvestad. Hemmet är en del av ens själ. Men också att bryta upp, omformulera och  bygga på nytt. Att vara hemma, inbodd, trygg, stå stadigt, ha fotfäste, eller fångenskap, instängd, låst…eller avsluta, vara på väg, hoppa…

Ibland blir det alldeles mörkt och det är svårt att se. En nedstigning till ett varande utan fotfäste och hopp.

Men något osynligt och djupt mänskligt sker just där mellan uppgivenhet, att vakna upp och åter vara på väg. Det är så vi tar oss fram: sätta den ena foten framför den andra…

Det finns en spänning i gränslandet mellan det inre landskapet och det vi ser och hör omkring oss. Det är i det mellanrummet som bilderna och musiken skapas, och den tråd som livsandarna vävs av.

Jag och du. Den alltid ”Andre” är fåtöljen, blomman och jordhålan att bo i. Vila, växa.

Trygg. Fara kring i sin lilla båt utan åror och med bara stickningen att oroa sig för.

Men – Den Andre kan också välta båtar  och blommor.

Att falla ur boet är oroande. Men om man bara håller i sig ordentligt så händer nog inget hemskt.

Vill hon trilla? …då… faller de fina husen med henne, ett efter ett.

Plötsligt försvinner golven. Och taken fattar eld. Med förskräckta skrän flaxar också fåglarna iväg.

Efter alltihop. Ensam dånande tystnad. Stilla, stilla.
Djupt nere i jordhålan ett ljusblå mörker. Doften av jord och rötter. Hon drömmer. Evigheten snurrar sakta på hästsvansen.

Nu måste hon ta reda på vems skugga som är vems, egentligen? Vems fel eller förtjänst var det att husen föll ett efter ett?

Hallå vart är du på väg? Får jag följa med? Du kan inte styra, men det kan inte jag heller.

Att få bo i ett hus att vilja rymma ifrån eller stanna? Vilket var det nu hon ville?

Det finns ett tält i skogen, snett och vint och grått. Tallbarr och myror. Men det står där ju, bättre än inget tält alls!

Varje gång, efter utflykterna uppe på höjderna tycks hon hamna nere på ängen igen.

Boken har 46 sidor och innehåller 22 bilder med texter. Stockholm 2011. ISBN: 978-91-979834-0-2

Inger Säfvestad

Inger Säfvestad är leg. psykolog, leg psykoterapeut och Jungiansk Analytiker (IAAP, The International Association for Analytical Psychology). Hon har bott och arbetat utomlands i många år, men arbetar nu på en privat psykoterapimottagning i Stockholm. Bilderna i den här boken har kommit till under en tidsrymd av trettio år.