Jung – Religion – Mystik

Stockholm

Föreläsning med Thorbjörn Carlsten, teologie magister

"Religion är en upplevelse - inte en åsikt". Detta sade CG Jung och menade på att religionen till sin natur handlar om det människan kan erfara av det som är bortom henne själv och hennes privata sfär. I vår tid där religion ifrågasätts och antas bara vara en samling fantasier, påhitt och uttryck för makt, där ville Jung visa att religion, eller andlighet, snarare handlar om människans längtan efter någonting större, ett sammanhang att vara delaktig i bortom tiden, rummet och döden. Och de flesta religioner har en inre kärna av mystik som är universell men utformade i olika kulturer och under olika tider. Men djupast sett verkar de springa ur en gemensam källa - bortom alla begrepp. I denna föreläsning visar Thorbjörn Carlsten, zen-lärare och teolog, några exempel på den universella mystiken och jämförelser mellan olika religioners mystik. Och frågan ställs: Kan vi gå bortom egots fastklamrande vid dogmer och lärosatser och öppna oss för befriande insikt - gnosis? I så fall hur?

 • Datum

  lördag, 20 april 2024

 • Tid

  14:00 - 16:30

 • Plats
 • Kostnad

  50:- (icke medlemmar 100:-)

 • Anmälan

  Ingen förhandsanmälan