Jungsymboler i skönlitteratur

Göteborg

Flera poeter och romanförfattare har mer eller mindre medvetet inspirerats av C G Jungs teorier om arketyper och individuationsprocessen.

Margareta Lundberg Rodin inleder med några tankar och exempel vilket åtföljs av gemensamma diskussioner.

  • Datum

    måndag, 03 april 2023

  • Tid

    18:00 -

  • Plats

    Göteborgs Litteraturhus

Läs ett referat av föredraget här.